A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Sykehjemmet

Trøgstadheimen bo- og servicesenter

 Trøgstadheimen bo- og servicesenter har 48 sengeplasser, herunder 12 plasser for personer med demens.

Sykehjemmet/Trøgstadheimen bo- og servicesenter består av 48 institusjonsplasser. Det blir gitt tilbud om langtidsplass og korttidsplass ved ulike behov; avlastning, korttid, rehabilitering og evt. akuttplass.Det er i tillegg bemannet bofellesskap med plass til 6 beboere. Det er egne søknadsskjemaer for dette, og hver uke er det møte i inntaksteamet med tildeling av plasser.

Langtidsplass
for personer som ikke lenger kan ivareta seg selv i egen bolig, og som trenger heldøgns pleie og omsorg.


Korttidsplass
for å vurdere personers totale behov og funksjonsnivå, eller for å gi nødvendig heldøgnspleie for en kortere periode.


Rehabiliteringsopphold
for å trene opp og gjenvinne ferdigheter, slik at man kan mestre dagliglivets aktiviteter og bo i egen bolig.


Avlastningsopphold
for å gi omsorgsytere med særlig tyngende omsorgsoppgaver et tilbud om avlastning og rimelig fritid.


Akuttplass
for å sikre forsvarlig helsehjelp i en akutt situasjon.


For nærmere informasjon, kontakt avdelingsleder for sykehjemmet, eller avdelingsleder for hjemmetjenesten.


Hovednummeret til Trøgstadheimen: Benytt  Trøgstad kommune sitt hovednummer 69 68 16 00.

I perioden 15.05 til og med 14.09 er kontortiden fra kl. 08:00-15:00.
Utenom åpningstiden:
 

  Bogruppe 1         47 45 54 94
  Bogruppe 3         47 45 55 23
  Bogruppe 4        47 45 55 57
  Bogruppe 6       47 47 08 06
  Korttids-avdeling   47 45 55 33
  Syn og hørsel      47 45 56 43
  Kjøkken              47 45 55 81
 

Hjemmetjenesten mellom 15.300 - 08.00 og i helger: kontakt Alarmsentralen 69 88 79 15.

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

Samhandlingsprosjektet

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie