A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Kart

Digitale karttjenester for Trøgstad

Digitale karttjenester for Trøgstad
Det finnes etterhvert flere ulike digitale kart og karttjenester som dekker Trøgstad, og som er tilgjengelig for publikum via internett. Under har vi lagt ut noen lenker til de mest aktuelle.

www.indrekart.no  - denne karttjenesten erstatter den gamle smaalensveven. Portalen gjelder hele Indre Østfold (Aremark, Marker, Rømskog, Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, Askim, Spydeberg, Skiptvet og Hobøl) og driftes av geodata-gjengen i Askim kommune.

Veinavnkart
Veinavnkart Trøgstad - dette er et enkelt og svært oversiktlig kart i PDF-format som viser veinavnene i Trøgstad.


Kartinnsynsløsning med søk og flybilder
 

Kartinnsynsløsninger - dette er den mest avanserte karttjenesten som er tilgjengelig for publikum på nett, for Indre Østfold og Trøgstad. Her kan en se på ulike karttyper, blant annet eiendomskart, arealtypekart, høydekart, vanlige kart og flybilder. Det er mange muligheter for zooming, valg av visning av flere kartlag mm. En kan også linke rett til kartutsnitt, i andre elektroniske dokumenter, f.eks epost.
Videre er det mulighet for adresse- og stedsnavnsøk.

Turkart
Turkartet omfatter et stort antall opplevelsespunkter av ulike slag lagt inn på et detaljert vei- og stikart som gjør det lett å finne fram. Turkartet skal gis ut på nytt , og vi har fått mange nye tips til turer. Har du tips til kartet ta kontakt med servicetorget i kommunen.

Trøgstadstien

Turkart for Østfold

 

Tjenestebeskrivelser